Zespól Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2
w Jeleniej Górze
.
Jesteś w: Strona główna» Oferta szkoły» Rekrutacja

Rekrutacja

Szkoła zapewnia profesjonalne kształcenie praktyczne dostosowane do potrzeb rynku pracy. Dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną (pracownie gastronomiczne, pracownie fryzjerską, pracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną),a także nowocześnie wyposażonymi pracowniami komputerowymi ze stały łączem internetowym, skomputeryzowaną biblioteką.

Posiadamy kompetentne grono pedagogiczne i długoletnie doświadczenie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SFxCIOvLL6U Zobacz nasz film PROMUJĄCY SZKOŁĘ

 

Jak korzystać ze strony dotyczącej naboru do szkoły ponadpodstawowej.

https://dolnoslaskie.edu.com. pl/kandydat/app/access_locked. html

 

Ważne terminy podczas Rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych W roku szkolnym 2022/2023

Rodzaj Czynności:


Termin:
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru ( wraz z załącznikami), podpisanego przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego. Wniosek wypełniamy logując się uprzednio na: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html. (Kolejna czynność to wydrukowanie, podpisanie , dostarczenie do szkoły)

 
od 16 maja 2022 r. -20 czerwca 2022 r.  do godziny 15.00


2.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

( proszę o pilne wprowadzenie ocen ze świadectwa do systemu rekrutacyjnego )
od 24 czerwca 2022 r.- do 13 lipca 2022 r. do godziny 15.00


3.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
od 16 maja 2022 r.- 25 lipca 2022 r.


4.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały dostarczone wcześniej, a także orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 22 lipca 2022 r-29 lipca 2022 r.


5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
                  1 sierpnia 2022 r. do godziny 14.00

 

Rekrutacja ważne terminy ! pobierz